Publikacje oznaczone tematem:

Wykluczenie społeczne

  1. „Trzeci wiek” w społeczeństwie informacyjnym
    [„The third age” in an information society]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 94-107