Publikacje oznaczone tematem:

Wychowanie

  1. Współczesne aspekty funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych w dydaktyce i wychowaniu. Problemy badawcze
    [Researching contemporary aspects of school and pedagogical libraries’ function in teaching and education]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 3, s. 297-301