Publikacje oznaczone tematem:

Wspólnotowość

  1. Biblioteka publiczna jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej i kształtowania wspólnotowych postaw
    [A public library as a space of informal citizen education and development of pro-community attitudes]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 144-176 (Nauka, Dydakt

  1. Bibliotekarstwo agregacyjne
    [Aggregative Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 2, s. 149-171