Publikacje oznaczone tematem:

Wskaźnik half-life

  1. „Annual aging factor” jako narzędzie analiz starzenia się piśmiennictwa
    [„Annual aging factor” as a tool in literature obsolescence analysis]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 466-484

  1. Wybrane aspekty metodologii badań cyklu życiowego publikacji naukowych
    [Selected Methodological Aspects of Research on the Lifecycle of Scholarly Publications]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 152-171