Publikacje oznaczone tematem:

Wskaźnik annual aging

  1. „Annual aging factor” jako narzędzie analiz starzenia się piśmiennictwa
    [„Annual aging factor” as a tool in literature obsolescence analysis]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 466-484