Publikacje oznaczone tematem:

Wrona, Grażyna. Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939

  1. Grażyna Wrona: Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005, 407 s., 3 nib., tab., wykr.
    [Grażyna Wrona: Polskie czasopisma naukowe wiatach 1918-1939 (Polish scientificjournals in the years 1918 to 1939). Kraków 2005]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 3, s. 384-388