Publikacje oznaczone tematem:

Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Kategoryzacja

  1. „Dostrzec to, co wspólne”
    [„To notice the common things”]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 98-101