Publikacje oznaczone tematem:

Województwo świętokrzyskie (1999- )

  1. Informacja związana z kulturą. Prolegomena badawcze na podstawie analizy zasobów regionalnych portali wojewódzkich typu „WROTA”
    [Information about culture. Research prolegomena on the basis of the analysis of regional wojevodship portals called “WROTA”]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 97-109 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)