Publikacje oznaczone tematem:

Województwo kieleckie (1945-1975)

  1. Maria Siuda: Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989: studium historycznoprasoznawcze. Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2012, 368 s. ISBN 978-83-7133-523-5
    [Maria Siuda: Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989: studium historyczno prasoznawcze (Press of Kieleckie Region from 1944 to 1989: Historical and Press-oriented Study). Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2012, pp. 368. ISBN 978-83-7133-523-5]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 355-359