Publikacje oznaczone tematem:

Wojciechowski, Jacek (1938- ). Biblioteki w nowym otoczeniu

  1. Jacek Wojciechowski: Biblioteki w nowym otoczeniu. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, 333 s., [1], ISBN 978–83–64203–27–5
    [Jacek Wojciechowski: Biblioteki w nowym otoczeniu (Libraries in new environment). Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, pp. 333, [1], ISBN 978–83–64203–27–5]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 129-135