Publikacje oznaczone tematem:

Wojciechowski, Jacek (1938- ). Biblioteczna wartość naddana

  1. Jacek Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, 138 s.
    [Jacek Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana (Library Added Value). Kraków 2006]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 507-510