Publikacje oznaczone tematem:

Wojciechowska, Maja (bibliotekoznawca). Zarządzanie zmianami w bibliotece

  1. Maja Wojciechowska: Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2006, 302 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 83), ISBN 83-89316-61-7
    [Maja Wojciechowska: Zarządzanie zmianami w bibliotece (Change Management in Libraries). Warszawa: Wydaw. SBP, 2006, pp. 302. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 83), ISBN 83-89316-61-7]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 138-140