Publikacje oznaczone tematem:

Władza

  1. „Tyle jest wart ten raj...”. Cykl potterowski czytany jako powieść idei
    [„This here DAN...”' The Harry Potter Cycle Read as a Novel of Ideas]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 65-77 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)

  1. Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej jako narzędzie kształtowania opinii
    [Local governments’ press as a tool of opinion shaping in local communication]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 406-416 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)