Publikacje oznaczone tematem:

Wizyta edukacyjna

  1. An academic library or a learning and research resources centre (CRAI)? A comprehensive approach to the library as the central element of the university structure in Poland and Spain
    [Biblioteka akademicka/CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigacio, Centrum Zasobów Naukowych i Badawczych) – Kompleksowe podejście do biblioteki jako głównego elementu struktury uniwersyteckiej w Polsce i Hiszpanii]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 461-479