Publikacje oznaczone tematem:

Wirtualna historia książki i bibliotek

  1. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym
    [Strategies for searching information on an educational website]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 321-340