Publikacje oznaczone tematem:

Wilson, Thomas D. (1935- )

  1. Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych T. D. Wilsona w świetle wyników badania zachowań informacyjnych menedżerów
    [Modification of t. Wilson’s model of information behavior in the context of the results of the managers ’ information behavior research]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 22-33