Publikacje oznaczone tematem:

Wilno (Litwa)

  1. Dziennik wypożyczeń Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Krystyna Bednarska-Ruszajowa: Bücher und ihre Leser in Wilna am Anfang des 19 Jahrhunderst. „Journal der Ausleihungen der Biicher aus der Bibliothek der Wilnaer Universitat” 1805-1816.

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 281-282

  1. Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website
    [Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 96-112