Publikacje oznaczone tematem:

Willer, Mirna. Bibliographic information organization in the semantic web

  1. Mirna Witter & Gordon Dunsire: Bibliographic Information Organization in the Semantic Web (Organizacja informacji bibliograficznej w Sieci Semantycznej). Oxford: Chandos Publishing, 2013, pp. 318. ISBN 978-1-84334-731-6
    [Mirna Witter & Gordon Dunsire: Bibliographic Information Organization in the Semantic Web. Oxford: Chandos Publishing, 2013, pp. 318. ISBN 978-1-84334-731-6]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 144-146