Publikacje oznaczone tematem:

Wietnam

  1. School Libraries in Vietnam: Diagnosis of Current Status and Challenges for the Future
    [Biblioteki szkolne w Wietnamie: diagnoza stanu bieżącego, wyzwania]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 62-80