Publikacje oznaczone tematem:

Wi-Fi

  1. „Biblioteka na fali”. Technologie radiowe w bibliotekach
    [„Library on the Radio Wave”. Radio Wave Technologies in Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 387-409