Publikacje oznaczone tematem:

Weterynaria

  1. Benchmarking czasopism naukowych jako element strategii publikacyjnej naukowca. Przykład medycyny weterynaryjnej
    [Benchmarking of scholarly journals in veterinary medicine as a komponent of individual publishing strategy]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)