Publikacje oznaczone tematem:

Wejman-Sowińska, Aleksandra (1941-2014)

  1. Aleksandra Wejman-Sowińska (1941-2014)

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 147-150