Publikacje oznaczone tematem:

Web of Science

  1. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce
    [European Historical Journals in Scopus and Web of Science Databases in the Context of the Evaluation of Polish Historians’Achievements]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 47-91

  1. The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science
    [Przydatność danych pochodzących z baz Web of Science i Scopus do analizowania stanu dyscypliny naukowej. Przypadek dyscypliny Library and Information Science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 45-93