Publikacje oznaczone tematem:

Wańka, Danuta (1958-2015). Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914)

  1. Kaliska książka. Zawód bibliotekarza. Danuta Wańka: Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914). Kalisz 2002; Zdzisław Gębołyś: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871. Teoria i praktyka. Katowice 2002

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 250-253