Publikacje oznaczone tematem:

VUCA

  1. Management of Academic Libraries in Poland During the COVID-19 Lockdown
    [Zarządzanie bibliotekami akademickimi w Polsce w okresie lockdownu spowodowanym epidemią COVID-19]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 29-43

  1. Organizational Flexibility of Academic Libraries in a VUCA Reality: The Example of the Functioning of Libraries During the Covid-19 Epidemic
    [Elastyczność organizacyjna bibliotek akademickich w rzeczywistości VUCA: przykład funkcjonowania bibliotek podczas epidemii Covid-19]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 70-93