Publikacje oznaczone tematem:

Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963)

  1. „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna
    [The famous citizens from Poznań: Edward Kuntze, Aleksander Birkenmajer, Stefan Vrtel-Wierczyński and their reformative politics in librarianship as a source of inspiration for librarians]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 415-444 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

  1. Organizacja kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w Polsce w okresie międzywojennym
    [Organization of education for librarians and information science specialists in Poland in the period between the two world wars]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 12-18 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)