Publikacje oznaczone tematem:

Użytkownicy

  1. Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badań
    [Users of Social Networking Services in the Field of Literature. The Analysis of Research Results]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 222-240

  1. Użytkownik czy klient - refleksje terminologiczne
    [A user or a client - terminological analysis]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 63-71