Publikacje oznaczone tematem:

Uwarunkowania społeczne

  1. Między tradycyjnością a nowoczesnością bibliotek
    [Between tradition and modernity of libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 2, s. 179-191