Publikacje oznaczone tematem:

Uniwersytet Śląski

  1. Studia podyplomowe z zakresu nauk o książce, bibliotece i informacji na uczelniach prowadzących kierunek „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
    [Postgraduate studiem in the field of book, libr ary and information science at Polish universities offering studies in Information Science and Library]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 67-85

  1. Wykorzystanie bibliograficznych baz danych w dydaktyce Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
    [Bibliographical databases as a tool of teaching process in the Institute of Library and Information Science, the University of Silesia in Katowice]

    Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa, redakcja Jadwiga Woźniak-Kasperek i Mikołaj Ochmański, Warszawa 2009, s. 286-300 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 106)