Publikacje oznaczone tematem:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)

  1. Studia podyplomowe z zakresu nauk o książce, bibliotece i informacji na uczelniach prowadzących kierunek „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
    [Postgraduate studiem in the field of book, libr ary and information science at Polish universities offering studies in Information Science and Library]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 67-85