Publikacje oznaczone tematem:

Université Charles-de-Gaulle - Lille 3

  1. Analiza funkcjonowania wybranych sektorów francuskiego bibliotekarstwa uniwersyteckiego na przykładzie Biblioteki Centralnej Uniwersytetu Charles-de-Gaulle-Lille III
    [Analysis of selected sectors of French academic librarianship on the example of the Central Library of Charles-de-Gaulle-Lille III University]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 638-651