Publikacje oznaczone tematem:

Uczniowie klas początkowych

  1. Kompetencje informacyjne uczniów klas I­III w świetle podstawy programowej dla edukacji informacyjnej i informatycznej – eksploracyjne badania jakościowe
    [Information Skills of Primary Education Pupils in the Context of Polish Curriculum on Computer and Information Education – Qualitative Research]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 58-74