Publikacje oznaczone tematem:

Typologia usług

  1. Typologia współczesnych usług informacyjnych
    [The Typology of Contemporary Information Services]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 563-578