Publikacje oznaczone tematem:

Trawersowalny indeks cytowań

  1. ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych
    [ProBIT – The Prospective Method of Creating the Traversable Citation Index versus Contemporary Issuses in Information Space Organization in Traditional Bibliographic Databases]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 66-82