Publikacje oznaczone tematem:

Tradycja

  1. Documentation and Information Science: On Some Forgotten Origins of the French Contribution
    [Nauka o dokumentacji i informacji: o niektórych zapomnianych początkach francuskiego udziału w rozwoju dyscypliny]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 7-20