Publikacje oznaczone tematem:

Towarzystwa bibliofilskie

  1. Rola serwisu internetowego w promocji działalności towarzystw bibliofilskich
    [The Role ofWebsites in Promoting Activity of Bibliophile Associations]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 652-662