Publikacje oznaczone tematem:

Tomaszczyk, Jacek (bibliotekoznawca). Cyfrowy warsztat humanisty

  1. Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk: Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa: PWN, 2020, 218 s. ISBN: 978-83-01-21032-8
    [Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk: Cyfrowy warsztat humanisty (Digital tools of the humanities researcher). Warszawa: PWN, 2020, pp. 218. ISBN: 978-83-01-21032-8]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 387-390