Publikacje oznaczone tematem:

TikTok (aplikacja mobilna)

  1. TikTok jako instrument komunikacji marketingowej bibliotek
    [TikTok as Means of Marketing Communication for Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 4, s. 521-544