Publikacje oznaczone tematem:

Tezaurus technologii żywności i przemysłu spożywczego

  1. Nowy tezaurus na rynku wydawniczym
    [New Thesaurus at the book market]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 57-61