Publikacje oznaczone tematem:

Tezaurus medyczny polsko-angielski

  1. Tezaurus medyczny: polska wersja MeSH. Kilka uwag za i przeciw
    [Medical thesaurus: polish version of MeSH, some remarks for and again]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 122-127