Publikacje oznaczone tematem:

Teorie informatologii

  1. Application of Interdisciplinary Theory of Genres in LIS
    [Zastosowania interdyscyplinarnej teorii gatunków w badaniach informatologicznych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 57-74