Publikacje oznaczone tematem:

Teoria ograniczeń

  1. Infobrokering Project Management in Line With the Theory of Constraints – a Case Study
    [Zarządzanie projektem infobrokerskim według teorii ograniczeń – studium przypadku]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 64-80