Publikacje oznaczone tematem:

Teoria aktora-sieci

  1. What Is an Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes
    [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu procesów informacyjnych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 7-23