Publikacje oznaczone tematem:

Teoria

  1. Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej
    [Information Architecture as a Science: The Concept of a Scientific Discipline]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 7-28