Publikacje oznaczone tematem:

Telekomunikacja

  1. On Contradictions in the Assessment of Information and Their Impact on E-Government and E-Health Services and Platforms
    [O sprzecznościach w ocenie informacji oraz ich wpływie na usługi i platformy związane z e-państwem i e-zdrowiem]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 32-46

  1. Przepływ danych w placówce informacyjnej call center
    [Data flow in a call center information unit]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 100-119