Publikacje oznaczone tematem:

Tekstologia

  1. Transactional Reading Theory in Information Organization
    [Transakcyjna teoria czytania w organizacji informacji]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 84-105