Publikacje oznaczone tematem:

Teatr w bibliotece

  1. Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka. Pod red. Małgorzaty Pietrzak. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, 124 s., ISBN: 978-83-64203-42-8
    [Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka (The theater in libraries. Experience and practice). Ed. Małgorzata Pietrzak. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, pp. 124, ISBN: 978-83-64203-42-8]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 2, s. 284-286