Publikacje oznaczone tematem:

Teatr polski

  1. Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr”

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 77-85

  1. Przekaz symboliczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich
    [Symbolic Messages and User Experience Approach Exemplified with the Websites of Cracow Theaters]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 146-158