Publikacje oznaczone tematem:

Tadeusiewicz, Hanna (1939- ). Redaktorzy naczelni „Przeglądu Bibliotecznego”. Sylwetki

  1. „Przegląd Biblioteczny” i jego recenzenci. Tylko nie tak, proszę!
    [„Przegląd Biblioteczny” and its reviewers. Not this way, please!]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 7-12