Publikacje oznaczone tematem:

Tadeusiewicz, Hanna (1939- )

  1. Słownik Pracowników Książki Polskiej (przy okazji wydania Suplementu III)
    [Dictionary of Polish Book Professionals (on the occasion of publishing Supplement 3 to the Dictionary)]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 341-355